Zapisnik 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Podvelka

Seja je potekala dne 24.11.2014 ob 16.30