Končno poročilo - Nadzor zaključnega računa proračuna 2014 oz. izvrševanje proračuna 2014

Seja je potekala dne 07.04.2018 ob 17.00