Končno poročilo - Nadzor zaključnega računa proračuna 2015 oz. izvrševanje proračuna 2015

Seja je potekala dne 13.06.2016 ob 16.30