ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Ivanka Vomer
  • član, Janez Čas
  • član, Rupert Rauh
  • član, Janez Otorepec
  • član, Domen Štrablek