Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

16. 4. 2021 Janja B. 74
16.04.2021
Objave in pozivi
19.05.2021 do 23:59
007-0004/2021-2 (3/1)
16.04.2021
Pina Planinšič, direktorica občinske uprave
obcina@podvelka.si
02 87 69 512