Končno poročilo - Nadzor finančnega poslovanja KUD Lehen 2014

Seja je potekala dne 15.06.2015 ob 17.00