CIVILNA ZAŠČITA

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Poveljnik Civilne zaščite, Leon ARL
  • Namestnik poveljnika Civilne razščite, član štaba Civilne zaščite za požarno varnost, Miran ROPIČ
  • Član štaba Civilne zaščite za prvo pomoč, Boštjan VOLMAJER
  • Član štaba Civilne zaščite za evakuacijo, Rado URBANC
  • Član štaba Civilne zaščite za reševanje iz ruševin, Dušan TKALEC