Medobčinski inšpektorat

02 88 12 154
nadja.bezjak@slovenjgradec.si
Nadja Volmajer-Bezjak, univ.dipl.prav., inšpektor I