Končno poročilo - Nadzor nad nakupom in prodajo zemljišč 2015

Seja je potekala dne 10.01.2017 ob 16.30