Končno poročilo - Nadzor poslovanja DŠR Splavar Brezno-Podvelka 2015

Seja je potekala dne 29.09.2016 ob 17.00