Končno poročilo - Nadzor zaključnega računa proračuna 2016 oz. izvrševanje proračuna 2016

Seja je potekala dne 15.05.2017 ob 16.30