Pobuda za spremembo namenske rabe prostora oziroma občinskih prostorskih aktov

Stroški v postopku