Prošnja za izdajo izjave za podaljšanja vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo