Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku