ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE Z OSNOVNIMI PODATKI (PROMET Z NEPREMIČNINAMI)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku