Društvo za šport in rekreacijo Splavar Brezno-Podvelka

predsednik Drago Selič
Podvelka 21, 2363 Podvelka