ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Janez Čas
  • član, Aleksander Golob
  • član, Jožef Marhl
  • član, Stanislav Mumel
  • član, Domen Štrablek