Turistično olepševalno društvo Brezno-Podvelka

predsednik Stanilav Mori
Podvelka 12, 2363 Podvelka