Prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem - po javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leti 2018 in 2019

05.08.2019 Janja B. 371