JAVNI RAZPIS o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj malega gospodarstva in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v Občini Podvelka v letu 2020

08.06.2020 Janja B. 62