JAVNI RAZPIS o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj malega gospodarstva in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v Občini Podvelka v letu 2020

08.06.2020 Janja B. 286
08.06.2020
Javni razpisi in javni natečaji
06.10.2020 do 23:59
10.000,00 €
093-0004/2020-1 (3/1)
08.06.2020
Pina Planinšič, direktorica občinske uprave
obcina@podvelka.si
02 87 69 510