UGOTOVITVENA ODLOČBA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

24. 9. 2021 Janja B. 62
24.09.2021
Javna naznanila in razgrnitve
27.10.2021 do 23:59
007-0004/2021-8 (3/1)
24.09.2021
Pina Planinšič, direktorica občinske uprave
02 87 69 510